Vår vision

Be the change you wish to see in the world

Det finns många citat som snurrar runt. Underfundiga, kloka, uppmanande, oroande, tänkvärda och ibland upprörande. Ett av de citat som Uppsala Vegofest gillar mest är ”Be the change you wish to see in the world”. En del påstår att det var Mahatma Gandhi som uttalade orden men andra menar att det finns inga historiska bevis för det. Vi har t o m läst någonstans att upphovsmannen är okänd och att citatets ursprung är en klisterdekal på en bil. Men oavsett ursprung så gillar vi det.

Där fins många bottnar som angår Uppsala Vegofest. Vi vill vara den förändring vi vill se i världen. Vi vill vara med och bidra till att öka medvetenheten kring människans problematiska förhållande till djur. Vi vill vara med och ställa frågor, väcka nyfikenhet och stimulera intresset. För djurens skull, för planetens skull, för människornas skull.

Att vara den förändring vi vill se i världen ställer givetvis höga krav och det är givet att vi i många avseenden kommer att misslyckas, trampa fel, göra misstag etc. Vi är trots allt bara människor och vi tror på en viss ödmjukhet inför det faktum att det vi inte vet är så oändligt mycket större än det vi faktiskt vet. (Att tro sig ”veta” räcker inte)

Så citatet kan också handla om hur vi bäst för ut budskapet, hur vi bäst ställer frågorna och hur vi bäst åstadkommer den förändring vi vill se. Vi tror på respekt, ömsesidighet, nyfikenhet och ödmjukhet i samtalet. Vi är övertygade om att ingen människa kan ha 100% rätt eller veta allt, och därför är det vår ambition att Uppsala Vegofest ska vara öppen, lustfylld och inkluderande. Alla, oavsett vart de befinner sig i beslutsprocessen, ska känna sig välkomna.

Så för oss arrangörer är Uppsala Vegofest ett slags samtal om en av vår tids viktigaste frågor. Och i en tid där samtalstonen blivit hård, oförsonlig och ibland direkt hotfull är vi måna om att vi även i detta avseende ska vara den förändring vi vill se i världen. Och det förhållningssättet är oändligt mycket viktigare just nu än att ivrigt försöka omvända alla besökare. Ja, ska vi vara helt ärliga är vi inte så intresserade av vad du som besökare titulerar dig som, var sig det är vegan, vegetarian eller köttätare. Det vi bryr oss om är det övergripande målet, förändringen. Och vi är övertygade om att tjat, fördömanden, självrättfärdig upprördhet, pekfinger, moralisk överlägsenhet och liknande attityder mer stjälper än hjälper samtalet.

Det här är vår vision och det är på den vi bygger Uppsala Vegofest. Vi är beredda på att få kritik från veganer för att vi inte mer tydligt tar ställning för veganismen. Vi är också beredda på kritik från laktovegetarianer som tycker att det blir för fundamentalistiskt med endast veganinslag. Och vi är givetvis beredda på kritik från köttätare som tycker att vi är helt ute och cyklar.

All kritik, alla synpunkter, alla åsikter är givetvis viktiga men det här första året är det vår vision som gäller. Efter festen kan vi utvärdera och troligtvis både förbättra och förändra visionen och konceptet.

Så låt oss ha det högt i tak denna första gång och låt oss tillsammans glädjas över att frågorna kring vårt förhållande till djur på allvar är väckt. Låt oss glädjas åt att Uppsala äntligen fått en egen Vegofest och att den redan nu rönt ett så stort intresse att den har potential att bli ett av landets största vegoevenemang. Låt inte detaljerna skymma sikten. Och låt oss tillsammans fortsätta arbetet framåt. I nyfikenhet, i ödmjukhet.

Låt oss tillsammans vara den förändring vi vill se i världen.